boendet

Villa Vi Gruppen HVB driver ett boende för ensamkommande ungdomar i behov av särskilt stöd och anpassning. Vi erbjuder möjlighet till placering av ungdomar i åldern 15 – 21 år, som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Vårt mål är att de ungdomar som kommer till oss får trygghet och stabilitet och att de genom ett kvalificerat och individuellt anpassat stöd kommer att integreras i samhället. Vi arbetar för att ge varje ungdom det stöd och den omsorg de behöver utifrån uppdrag och vårdplan.

Boendemiljön är anpassad efter ungdomarnas behov. Vi har en strukturerad och förutsägbar omgivning och ett arbetssätt som är anpassat för målgruppen. Vi ger dem ett varmt bemötande, ökad trygghet, och förutsättning för utveckling av den egna förmågan.

Lagrum SoL 7.1.1

Kontaktuppgifter

Föreståndare (ägare): Elisabeth Gråne, tfn 070-36 77 341 info@solutionfocus.se