foretagetVilla Vi Gruppen HVB

HVB hemmet är en gren i företaget Solutionfocus i Mora AB. Den har med tiden utvecklats i tanken och bygger på en vision som ägaren haft i många år, att starta ett boende för att ta emot, stötta och hjälpa ungdomar i behov. I nätverket finns en passion samt stor erfarenhet och kompetens för att jobba med detta.

Villa Vi Gruppen HVB ligger organisatoriskt under företaget Solutionfocus i Mora AB som ägs av Elisabeth Gråne, som även är föreståndare. Ledningsstrukturen finns dokumenterad i kvalitetsledningssystemet. I den dagliga verksamheten på för Villa Vi Gruppen HVB arbetar en föreståndare samt personalstyrka i enlighet med vårt tillstånd från IVO.

Presentation av företaget Solutionfocus i Mora AB

Företagets organisatoriska och ekonomiska struktur finns beskriven i årsberättelsen samt i årsbokslutet. Företaget har dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrningen, vilket innebär att vi arbetar efter vedertagna metoder som är förankrade i forskning och vetenskap.

Systemet är uppbyggt för att säkerställa att kraven i olika kontrakt tillgodoses vad gäller dokumentation och redovisning. Rollerna och rollfördelning mellan uppdragsgivare, huvudleverantör och underleverantörer regleras i förekommande fall i avtal mellan oss. Dessa avtal utformas av auktoriserad revisor.

Solutionfocus i Mora AB har arbetat med organisations- och grupputveckling, utbildning för chefer och ledningsgrupper, coachning, arbetslivsinriktad rehabilitering, handledning samt konflikthantering sedan 2001. Uppdragsgivare och kunder är kommuner, landsting, arbetsförmedlingar, personalchefer och vård- och rehabiliteringsinstitutioner m fl.

Genomförande

Insatserna har till under åren stor del genomförts av Elisabeth Gråne, som också är ägare och innehar företaget Solutionfocus i Mora AB.