Villa Vi Gruppen HVB har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Kollektivavtal är tecknat med Almega.