vardegrund-cirkel

Boende för ungdomar i behov av särskilt stöd

Vi har ett boende för ensamkommande ungdomar, med eller utan uppehållstillstånd, som har behov av särskilt stöd och/eller anpassad miljö, utifrån psykisk ohälsa som kan ha flera orsaker, exempelvis trauma, svårigheter med känsloreglering, ångest eller depression. Vi har kompetens och erfarenhet av att anpassa utifrån varje ungdoms individuella behov och ger varje ungdom stöd för att lyckas, utifrån vars och ens unika förutsättningar. Arbetet präglas av lågaffektiv teori, med fokus på att skapa en så trygg och förutsägbar miljö som möjligt. Vi skapar trygghet genom förutsägbarhet, personalens aktiva närvaro och ett gemensamt förhållningssätt. Vi arbetar inte uttalat med konsekvenspedagogik men hjälper ungdomarna att hantera de konsekvenser som livet ger dem. Vi jobbar med att ge dem strategier och alternativa handlingsvägar.

Vi tar inte emot ungdomar som i första hand har dokumenterad/aktiv missbruk eller kriminalitet som grundproblematik.